Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Det goda seniorlivet : skadeförebyggande arbete i praktiken
Utgivare
Räddningsverket (SRV), Sveriges kommuner och landsting
Utgivningsår
2006
Som ett steg i arbetet med att förbättra säkerheten genomförde under hösten 2004 Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Räddningsverket en kartläggning i kommuner och landsting över deras säkerhetsarbete riktat till äldre. Denna skrift ger en sammanfattning av kartläggningens resultat.