Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Att fråga om och mäta säkerhet i vardagen : En litteraturstudie
Författare
Lajksjö Örjan
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2005
Föreliggande rapport redogör för en litteraturstudie med syftet att inventera dokumenterade metoder och ansatser som använts för att studera vuxna människors sätt att förhålla sig till risker och säkerhet. Intresset har framförallt legat på säkerhetsattityder och säkerhetsbeteenden samt olika variabler som studerats i detta sammanhang. Rapporten är dessutom tänkt att kunna användas av dem som, till exempel inom Räddningsverkets ram, arbetar med uppgifter där det ingår att ställa frågor till olika befolkningsgrupper om säkerhetsrelaterade frågor. Utifrån detta syfte har en liten ordlista lagts till för de läsare som inte är vana vid de begrepp som används inom området.