Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Dödsbränder 2005
Författare
Erlandsson Ulf
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2006
I januari 1999 tog Räddningsverket initiativ till en fördjupad uppföljning av alla dödsbränder i Sverige. För att få ett jämförelsematerial från en längre tidsperiod gjordes dessutom en uppfölj- ning och analys av tidigare material från och med år 1988. Målet med arbetet är att få erfarenheter och kunskaper för att genom olika åtgärder kunna minska antalet människor som omkommer eller skadas vid bränder. Under 2005 inträffade 101 dödsbränder med sammanlagt 104 omkomna människor. Det är en återgång till mera ”normala” siffror jämfört med 2004 då det inträffade extremt få dödsbränder i Sverige. Den kraftigt neråtgående trend som vi alla hoppades på har därmed brutits.
Relaterade titlar
Fler titlar av Erlandsson Ulf