Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Olycka med långfärdsbuss, reg. nr. GKS 987, vid Ängelsberg, U-län, den 24 januari 2003 : Dnr O-01/03
Utgivare
Statens haverikommission (SHK)
Utgivningsår
2004
Statens haverikommission har undersökt en olycka som inträffade den 24 januari 2003 vid Ängelsberg, U län, med en ersättningsbuss för ett inställt tåg.