Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Underhåll : av ledningscentraler, befolkningsskyddsrum och skydd för framskjutna enheter mm
Författare
Ceder Ulf
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1992
Kommunerna kan införliva underhållets planering och dokumentation i deras egna underhållssystem, men om kommunerna anser att dessa inte är lämpliga kan bilagda underhållskort istället användas.