Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Beräkning av skärmningsegenskaperna hos armeringsbur
Författare
Garmland Sven
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2002
På uppdrag av Räddningsverket har Emicon under 2001 genomfört en serie beräkningar av armeringskonstruktioners förmåga att dämpa elektromagnetiska fält. Målet med detta har varit att skapa ett underlag för kravsättning på armeringens utförande för bland annat räddningscentraler, så att en optimal EMP-skärmning skapas. Denna rapport är en redovisning av resultaten från mätningarna.