Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
IT och sårbarhet - Kritiska beroendeförhållande i den nationella IT-infrastrukturen
Författare
Malm Andreas
Utgivare
Krisberedskapsmyndigheten (KBM)
Utgivningsår
2003
I denna skrift beskrivs hur insikten om beroendeförhållanden utgör en nödvändig del i säkerhetsarbetet kring den allt mer kritiska nationella IT-infrastrukturen. I skriften ges exempel på olika beroendeförhållanden och diskuterar hur dessa kan hanteras för att minska sårbarheten i det totala systemet.