Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Personsanering vid händelser med farliga ämnen
Utgivare
Socialstyrelsen (SoS), Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2005
Sammanfattning Denna utredning har genomförts av Räddningsverket och Socialstyrelsen. Även andra myndigheter och organisationer har medverkat i nära samverkan genom olika arbetsgrupper, inte minst representanter från polis, räddningstjänst och sjukvård. Sammantaget har runt 30 personer deltagit i arbetet. Resultaten i denna utredning visar att det finns stora brister i dagens samlade saneringsförmåga, här ingår organisation, kompetens, materiel och samverkan. Särskilt betydande är att den gamla organisationen för höjd beredskap är svåranpassad till händelser i fredstid vad gäller organisation och kompetens och särskilt vad gäller metod och teknik. Stora brister kan ses inom just dessa områden. Denna utredning föreslår därför omfattande åtgärder för att anpassa och utveckla de resurser myndigheter och organisationer har till förfogande. Där det behövs, så föreslås ny organisation och metod och i förlängningen behövs ny utrustning och materiel.