Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Tips och rekommendationer : för att starta upp ett lokalt skadeförebyggande arbete
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2004
Sammanfattning Tanken med den här broschyren är att tillhandahålla tips och rekommendationer för att starta upp ett systematiskt skadeförebyggande arbete steg för steg. Texten bygger på skriften "Visst kan skador förebyggas - att utforma en kommunal handlingsplan" och på erfarenheter från de av världshälsoorganisationen, WHO utnämnda Säkra och trygga kommunerna i Sverige.