Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Akuta förgiftningsfall och förgiftningstillbud vid hobbyverksamhet och hemsysslor
Författare
Walter Jeanette, Persson Hans
Utgivare
Folkhälsoinstitutet
Utgivningsår
1998
Akuta förgiftningsfall och förgiftningstillbud bland ungdomar och vuxna, som exponerats för kemikalier i samband med hemsysslor och hobbyverksamhet är inte ovanligt. Denna undersökning utgör ett viktigt underlag för ökad information och bättre kunskap om kemikalier och risksituationer i det skadeförebyggande arbetet i kommuner, landsting och vide centrala myndigheter.