Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Structural Loadings in the 21st Century
Författare
Silfwerbrand J (red)
Utgivare
Kungl tekniska högskolan (KTH)
Utgivningsår
1996-06
Inför det nya århundradet kommer byggnadsingenjörer att stöta på spännande och intressanta utmaningar. Miljö, energi, ekonomi och estetiska frågor kommer att förändra och öka kraven på våra byggnader. Byggmaterial med större motståndskraft, t ex höghållfast betong och stål, kan nu tillverkas. Detta kommer att leda till mer smäckra konstruktioner. Samtidigt har utvecklingen av IT givit oss möjlighet att utveckla nya och förbättrade analyser och verktyg.