Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Skogsbrandsläckning
Författare
Hansen Rickard
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2003
Skogsbränder upplevs som ett allt större hot runt om i världen. Risken är stor att vi också i Sverige kan komma att ställas inför stora och svårsläckta skogsbränder på grund av förändrat skogsbruk och klimat. Skogsbrandsläckning ger både grundläg­gande och avancerade kunskaper om skogsbränders beteende. I boken beskrivs också teknik och metoder för släckning av skogsbrand. Även miljövårdsaspekter i samband med skogsbrand tas upp.