Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Räddningscentraler, handbok del 3 : Underlag för upprättande av åtgärdsförslag Fastställd 2003-06-19 Reviderad 2006-04-24
Författare
Wirén Tommy
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2006
Förutsättningarna för produktion av räddningscentraler och sambandsystem har förändrats genom den nya synen på samhällets säkerhet och beredskap. Mot den bakgrunden har Räddningsverket funnit att det finns ett behov av en handbok som beskriver planeringskriterier, planerings- och produktionsprocessen samt teknisk utformning av de olika systemen. Handboken vänder sig till de kategorier som blir involverade vid produktion av räddningscentraler och sambandssystem. Exempel är företrädare för räddningstjänsterna, länsstyrelserna, konsulter och även Räddningsverkets egen personal. Syftet är att ge en handledning som leder till en slutprodukt som svarar mot de krav samhällets säkerhet och beredskap ställer. Handboken är indelad i tre delar avsedda för olika målgrupper. Räddningscentraler, Handbok del 1, Allmänt (T84-405/03). Övergripande information om vilka villkor och processer som styr produktionen. Räddningscentraler, Handbok del 2, Utredningsskede (T84-406). Inledande analyser och studier som syftar till ett åtgärdsförslag. Detta förslag utgör underlag för beslut och kan ligga till grund för projektering av räddningscentralen och sambandsystemet. Räddningscentraler, Handbok del 3, Underlag för upprättande av åtgärdsförslag (T84-407). Krav, anvisningar och checklistor som, tillsammans med projekteringsanvisningar (separata dokument), bildar underlag för projektering. Handbok del 1 finns i tryckt form. Samtliga delar finns tillgängliga i elektronisk form på Räddningsverkets webbplats.
Relaterade titlar
Fler titlar av Wirén Tommy