Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Dokumentation av brandprov
Författare
Eriksson Linus
Utgivare
Räddningstjänsten Malmö
Utgivningsår
2003
Sammanfattning  Försöken genomfördes med anledning av återuppbyggnad av Däck Rec AB, Kv Grundkallen 8, Malmö. Försökens syfte är att utreda lagring i sk ”big bags” utomhus samt antändning och brand i gummichips. Slutsatser från försök: • Bigbags lagring har fördelar jämfört med öppen lagring av tex chips. Detta eftersom branden inte blir lika intensiv i granulat. • Chips bör begränsas i öppen lagring. Detta pga av kraftig strålningsvärme vid brand (jämförbar med poolbrand petroliumprodukt). Chips är mer svårantänt än granulat. • Emballage till bigbags bidrar mycket negativt på brandspridningen. Vid samlagring kommer brand att spridas mellan säckarna pga emballage. Det är därför troligt att vid samlagring kommer alla samlagrade säckar att antändas. • Man bör undersöka om alternativa material finns för big bags (alt flamhämmande tillsats). Detta bör undersökas generellt vid all storlagring av brännbart material i bigbags. • Förvaring på pall underlättar brandspridning då brand sprids under pallarna mellan säckarna. Lagring utan pall bör om möjligt övervägas… • Lagringsytan med big bags får inte bli så stor så att räddningstjänstens med befintliga resurser inte kan 1. Förhindra brandspridning mellan lagringsplatserna och byggnad vid full brand i emballage och gummi på lagringsyta. 2. Genomföra släckinsats av brinnande lagringsyta. • Räddningstjänstens primära uppgift vid brand i anslutning till gummimassor är att förhindra att gummimassor antänds. Stora mängder brinnande gummi är svårsläckt, i synnerhet chips och hela däck. Granulat är jämförelsevis enklare att släcka. Vid släckinsats bör en massiv kylande vattenresursbyggas upp (jfr SMC) och därefter ”chocka” högen för att på så sätt släcka flamfasen och kyla glödande
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Erfarenhetsrapporter
Fler titlar av Eriksson Linus