Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
NBC och brand : grundläggande soldatutbildning
Författare
Florin Roland
Utgivare
Försvarsmakten
Utgivningsår
2001
Innehåll : Inledning ; 1. Historik, hotbild och verkan av NBC ; 2. Personlig skyddsutrustning 90 A/S, UA-materiel ; 3. Enskild soldats åtgärder vid olika skyddsnivåer NBC ; 4. Tillpassningskontroll av skyddsmask ; 5. Enskild soldats åtgärder vid nervgasförgiftning ; 6. Enskild soldats åtgärder i olika C-miljöer ; 7. Enskild soldats åtgärder vid Radiak ; 8. Fälthygien