Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utrymningsövning på Drottningholmsteatern
Författare
Bengtson Staffan
Utgivare
Svenska Brandförsvarsföreningen (SBF)
Utgivningsår
1985-01
Vid den räddningsövning som genomfördes vid Drottningholmsteatern april 1984 fingerades en brand under scenen och en totalutrymning av teatern. Vid detta tillfälle observerades utrymningshastigheten bl a för att ha som underlag vid bedömning av utrymningstryggheten. Dessutom kan uppmätta hastigheter öka kunskapen vad gäller ingångsdata i teoretiska utrymningsmodeller. Teatern utrymdes, förutom av de skadade, på ca 4 min. Det skall härvid påpekas att anställda vid teatern hjälpte till vid utrymningen och att salongen inte var rökfylld, vilket kan ske vid en verklig brand. De hastigheter som uppmättes underskrider de som uppmätts vid andra försök. Dessa faktorer tillsammans pekar på att teatern skulle kunna utrymmas på ca 4,5 minuter. Rök från den brand som fingerades under scenen spreds endast i liten omfattning till salongen. Ett försök har gjorts att bedöma hur fort rök från en brand i salongen skulle omöjliggöra utrymning. Denna tid, ca 5-7 min, överstiger den som behövs för utrymning.
Relaterade titlar
Fler titlar av Bengtson Staffan
Bengtson Staffan, Osterling Torbjörn
Bygginfo, Svenska Brandförsvarsföreningen (SBF)
1983-09
76 s. : ill.