Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Estonia i nyheterna
Författare
Hedman Lowe, Hadenius Stig, Nowak Kjell
Utgivare
Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF)
Utgivningsår
1996
I ett demokratiskt samhälle har medborgarna rätt till information, vilket är viktigt för ett aktivt deltagande i samhällsdebatten. När ett samhälle utsätts för allvarliga störningar i form av olyckor, katastrofer och dylikt, då medborgarnas förväntningar på samhällets förmåga att hantera hotet ej kan infrias ställs krav på snabb, saklig och trovärdig information. Det är alltså ingen tillfällighet att Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) ägnar ett stort forskningsintresse åt hur samhällskommunikation och information fungerar. Innehåll Förord Inledning Del 1 Estoniakatastrofen som nyhet Del 2 Att skapa mening i det ofattbara Del 3 Anhöriga och drabbade i katastrofens skugga