Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Försvarsmaktens handbok för genomförande av skyddsanalys av fortifikatoriskt skyddade anläggningar : H Skyddsanalys
Utgivare
Försvarsmakten
Utgivningsår
2000
Syftet med denna handbok är att vägleda vid analys av befintliga befästningars motståndsförmåga vid vapenhot. Ett viktigt beslutsunderlag vid anskaffningsprocessen är skyddsanalysen och handboken beskriver ingående olika skeden i skyddsanalysen. Ur innehållet: Skyddsanalys allmänt Anläggningen Vapenverkan Skydd Skadeacceptans Skyddsanalys