Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Ansvar, rättvisa och trovärdighet : etiska dilemman kring kärnavfall
Författare
Nilsson Annika, Torudd Cecilia (illustratör)
Utgivare
Miljödepartementet, Nationelle samordnaren på kärnavfallsområdet
Utgivningsår
1999
Innehållet i denna skrift ska utgöra underlag för samtal kring etiska aspekter på hanteringen av högaktivt kärnavfall. Risker för människors hälsa i dag och i framtiden ska vägas in, likaså effekterna på miljön. Tekniska lösningar ska utvärderas trots att kanske inte tillräckligt kunskap ännu finns. Skriften kan även kunna användas som underlag för studiecirklar i berörda kommuner.