Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Fire performance of electric cables : new test methods and measurment techniques
Författare
Grayson Stephen J, Van Hees Patrick, Vercelotti Uberto
Utgivare
Utgivningsår
2000
Studie med förslag till nya testmetoder för att bestämma brandmotstånd och rökutveckling från kablar. Innehåller även utkast till standard hos CEN/CENELEC. Förslagen kan användas i IEC-standarder. Allt gäller för elektriska installationer i Europa. Studien inkluderar installationer och material som förekommer i kablar.