Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Biblioteksbranden i Linköping den 21 september 1996 : studium av orsaken till tidigt ras
Författare
Anderberg Yngve, Bernander K G
Utgivare
Fire Safety Design, Prefabkonsult AB
Utgivningsår
2000-04-16
Byggnaden var formellt dimensionerad för minst 60 min motståndsförmåga. Trots detta inträffade ras av ett plastgjutet betongpelardäck i två våningar oväntat tidigt, d v s ca 30 min efter övertändning. Eftersom ingen analys av rasorsaken genomfördes i samband med tidigare utredningar har bristen på överensstämmelse mellan verklig och formell motståndsförmåga uppmärksammats inom ett forskningsprojekt "Byggnadsstommens betydelse vid industribränder". I efterhand har gjorts en analys av orsaken till den alltför tidiga kollapsen av en betongbyggnad där motståndsförmågan hos betongen och dess dimensioner i sig varit fullt tillräckliga.