Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandvattenförsörjning
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1999
Brandvattenförsörjning riktar sig framför allt till personal som medverkar vid räddningstjänstens planering av brandvattenförsörjning och system för vattenförsörjning. Boken kan också kunna fungera som uppslagsbok för den som önskar förkovra sig i brandvattenförsörjning utöver övrig litteratur i utbildningspaketet.