Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Jordskred den 23 maj 1997 i Vagnhärad, D län
Författare
Sigfridsson Sven-Erik, Mansfeld Jan
Utgivare
Statens haverikommission (SHK)
Utgivningsår
1998-10-08
Mellan kl. mellan 00.30 och 01.00 fredagen den 23 maj väcktes de boende i området runt Påskvägen av kraftigt muller. Samtidigt sjönk marken på fastigheterna på Påskvägens norra sida. Kl. 00.59 inkom larm till SOS-centralen Sörmland om att ett skred hade inträffat. Byggnaderna med adresserna Påskvägen 8, 10 och 12 hade följt med i skredet ner mot ån. De med adresserna 6 och 14 hade delats och till hälften hamnat på den lägre nivån. Bottenplattan under halva huset Påskvägen 4 hade också följt med i skredet och hamnat på den lägre nivån. Skredet orsakades primärt av osedvanligt kraftig nederbörd med höjda portryck som följd. Till utvecklingen har bidragit en bristande insikt om den potentiella skredbenägenheten i området och om möjligheterna att vid behov vidta motåtgärder.