Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Insatsplanering - kem : En hjälp till räddningstjänstens planering inför stora kemikalieolyckor
Författare
Eriksson Håkan, Gullstrand Josefin, Seiman Matti
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA), Räddningsverket (SRV), Räddningstjänsten Eskilstuna
Utgivningsår
1999
Antalet olyckor med kemikalier inblandade var under 1996 cirka 2.500, varav endast ett fåtal är att beteckna som stora. Följaktligen är räddningstjänstens erfarenheter från stora olyckor med kemikalier begränsade. Mot denna bakgrund får planeringen av räddningsinsatser mot kemikalieolyckor avgörande betydelse för insatsernas slutresultat. Rapporten är avsedd att tjäna som vägledning till en fördjupad insatsplanering mot stora kemikalieolyckor. Inledningsvis diskuteras räddningstjänsternas planering av det egna räddningsarbetet. Här behandlas planering av ledningsfunktionen, insatstaktik- och teknik samt erforderlig materiel. Därefter visas på vikten av att planera i samverkan med ett stort antal andra organisationer som kommer att bli inblandade vid en stor kemikalieolycka. Bland de viktigaste kan nämnas larmoperatörer, andra räddningstjänster, sjukvårds-organisationen, polis, industrier och olika kommunala förvaltningar. Avslutningsvis visas ett exempel på en insatsplan för en mindre industrianläggning. Exemplet kan tjäna som idégivare till de olika räddningstjänsternas planering utifrån den egna kommunens riskbild.