Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Slutrapport : Ro-ro passagerarfärjan Ms Estonias förlisning i Östersjön den 28 september 1994
Utgivare
Statens haverikommission (SHK)
Utgivningsår
1998
Detta är den gemensamma haverikommissionens slutrapport om bakgrunden och händelseutvecklingen som ledde till ro-ro passagerarförjan Estonias förlisning strax före kl 0200 den 28 september 1994 och om den därefter följande räddningsinsatsen. Rapporten består av fyra delar. Den första innehåller fakta om olyckan, räddningsinsatsen samt sammanfattning av de överlevandes vittnesmål. Den andra delen ger bakgrundsinformation eller andra fakta med anknytning till olyckan. Den tredje redovisar resultaten av kommissionens analys och utvärdering av olyckan och räddningsinsatsen. I den fjärde delen framläggs slutsatserna på grundval av det arbete som utförts av och för kommissionen.