Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Större kärnenergiövning "april" 89 : utvärdering
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1989
Ändamålet med denna utvärdering är att mot bakgrund av gjorda iakttagelser ge övade myndigheter råd för att förbättra beredskapen beträffande Beredskapsorganisationen Stabsinstruktion Beredskapsplaner Utbildning och övning av personal Lokalers utnyttjande Sambandsutrustning Övrig utrustning och hjälpmedel Övrigt av vikt för organisationen Omdöme lämnas också om hur beredskapsorganisationen och dess olika funktioner har fungerat under övningen. Dock har den nya indikeringsstrategin inte kunnat tillämpas då planläggningen och utbildning och övning av berörd personal inte genomförts i full omfattning. Denna verksamhet får därför ses som ett "försök" under övning APRIL. SRV har genomfört utvärdering av övningen APRIL inom följande områden: Övningsmetodik Verksamhet vid kärnkraftverket "- räddningstjänststaben "- lokala ledningen i Varberg "- SSI "- SKI "- fältorganisationen "- kommunerna