Utveckling av CBRNE-förmåga: metodstöd för utformning av utbildning, träning och övning
Titel:
Utveckling av CBRNE-förmåga: metodstöd för utformning av utbildning, träning och övning
Författare:
Granlund Helena ; Trnka Jiri ; Nordström Johan ; Thorstensson Mirko
Utgivare:
Totalförsvarets forskningsinstitut
Utgivningsår:
2018
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
99 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
FOI-R
Serie nr:
4588
Förlag:
Totalförsvarets Forskningsinstitut
Klassificering:
Särskilda risker / NBC-stridsmedel
Nyckelord:
Vapen ; Kärnvapen ; Terrorism ; Radioaktiva ämnen ; CBRNE
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: