Vägledning för ledningsplatser
Titel:
Vägledning för ledningsplatser
Författare:
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2021
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
54 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7927-178-7
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB1815 - september 2021
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Räddningstjänst / Strategisk planering / Ledning
Nyckelord:
Katastrofberedskap ; Sjukvård ; Ledningsplatser ; Informationsförsörjning ; Lägesbild ; Extraordinära händelser
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning:
Sök vidare

Sök vidare utanför RIB Bibliotek