Manual oljeskyddsplan : En handbok för att upprätta en oljeskyddsplan för kommunen
Titel:
Manual oljeskyddsplan : En handbok för att upprätta en oljeskyddsplan för kommunen
Författare:
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2010
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
31 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Särskilda risker / Oljeskadeskydd
Nyckelord:
Sanering ; Olja ; Oljesanering ; Miljöaspekter ; Oljeskadeskydd
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning:
Sök vidare

Sök vidare utanför RIB Bibliotek