Vägledning för säker och robust samverkan
Titel:
Vägledning för säker och robust samverkan
Författare:
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2018
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
27 s. : ill.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7383-881-8
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB1285 - november 2018
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Räddningstjänst / Organisation / Samverkan
Nyckelord:
Beredskap ; Samarbete ; Krishantering ; Ledning och organisation ; Kommunikation ; Samhällsplanering ; IT-säkerhet ; Lägesbild ; Infrastruktur ; Krisberedskap ; Radiokommunikationer ; RAKEL ; Sårbarhet ; Samhällsrisker
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning:
Sök vidare

Sök vidare utanför RIB Bibliotek