Karlskoga
Titel:
Karlskoga
Författare:
Hermelin J ; Magnusson J
Utgivare:
Svenska Brandförsvarsföreningen
Utgivningsår:
19850110
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Tidskriftsartikel
Omfång:
3 s
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
Brandförsvar
Serie nr:
3/85
Förlag:
Klassificering:
Särskilda risker / Farliga ämnen
Nyckelord:
Gasutsläpp ; Gasmoln ; Olyckor
Hyllplacering:
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: