Information om explosiva restprodukter i avfallshantering
Titel:
Information om explosiva restprodukter i avfallshantering
Författare:
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2011
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
16 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
0035-09
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Särskilda risker / Farliga ämnen
Nyckelord:
Explosioner ; Sprängämnen
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning:
Sök vidare

Sök vidare utanför RIB Bibliotek