Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Redovisning av alternativ för inomhuslarm
Författare
Elfwing I
Utgivare
Civilförsvarsstyrelsen (Cfs)
Utgivningsår
1985-09-26
Denna promemoria ger en kort beskrivning och bakgrund till den situation som uppstått, då civilförsvarets inomhuslarm successivt monteras ner. Detta sker i den takt med vilken televerket installerar digitala stationer av t ex typ AXE. För att ersätta telefonlarmsystemet har olika alternativ undersökts. Dessa beskrivs i korthet tillsammans med en värdering av hur de uppfyller de krav som ställs på ett inomhuslarmsystem. Värderingen sker dels med avseende på hur alternativet kan användas ur civilförsvarssynpunkt, dels hur det påverkar andra informationskanaler. Den senare värderingen har gjorts tillsammans med televerket och Sveriges Radio AB.