Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Kadmium - tillstånd och trender
Författare
Hedlund B (red)
Utgivare
Statens naturvårdsverk (SNV), Sveriges Lantbruksuniversitet, Livsmedelsverket
Utgivningsår
1997
Sammanfattning Rapporten presenterar de data som finns tillgängliga hos centrala myndigheter avseende halter av kadmium i miljö, kadmiumbelastning och exponering för kadmium. Syftet är även att göra en översiktlig kunskapssammanställning.