Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
"Det ser verkligen illa ut-" : kommunikationsproblem i samband med Estoniakatastrofen 28 september 1994
Författare
Larsson Larsåke (red), Nohrstedt Stig Arne (red)
Utgivare
Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF)
Utgivningsår
1996
I ett demokratiskt samhälle har medborgarna rätt till information, vilket är viktigt för ett aktivt deltagande i samhällsdebatten. När ett samhälle utsätts för allvarliga störningar i form av olyckor, katastrofer och dylikt, då medborgarnas förväntningar på samhällets förmåga att hantera hotet ej kan infrias ställs krav på snabb, saklig och trovärdig information. Det är alltså ingen tillfällighet att Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) ägnar ett stort forskningsintresse åt hur samhällskommunikation och information fungerar. I denna studie behandlas dels kommunikationen och samverkan mellan de ansvariga myndigheterna/organen i Sverige och Finland under larm- och räddningsfaserna av katastrofen, dels de svenska myndigheternas kommunikation med i första hand anhöriga till Estonias offer.