Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Tilluft - stora lokaler : visuella försöksdata från rökfyllnadsexperiment i byggnad A i Botele udde
Författare
Niréus Kjell, Werling Per, Hansson Sven Gunnar, Hägglund Bengt
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1995
Projektet "Tilluft - stora lokaler" stöds ekonomiskt av Brandforsk och SRV (inom projektet VEBE). I rapporten beskrivs med figurer, ritade schematiskt, den rökbildning under olika förutsättningar som iakttogs visuellt under försökens gång. Rökbilderna kan säkert bli förändrade till viss del sedan alla uppmätta data och videoupptagningar har blivit genomarbetade. Likalen mäter 39 x 11 x 8 meter hög. Frånluftsöppningarna utgörs av tre st sidoöppningar i ena väggen nära taknivå. Öppningarnas höjd är 0,6 meter. Bålet är beläget i längsled i mitten av ena halvan av lokalen. Bränslets höjd över golvnivå är 0,6 meter. Metanol används som bränsle. Den horisontella brandarean är 0,5, 1,0 eller 2,0 kvadratmeter. Ingen rökbildning sker när metanol brinner. Därför används rökalstrare för att kunna följa rökbildningen och rökspridningen i lokalen. Den rök som genererades utgjordes av glykolrök, som tilläts strömma in i brandplymen. Följande storheter mättes under försöken: förbränningshastighet, rökgastemperaturer, röktäthet och volymflöden. Två videokameror samt visuella observationer utgjorde också verksamma verktyg för att följa rökbildningen under försökens gång i lokalen.