Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Åtgärdsteknik : metoder för efterbehandling och sanering av förorenad mark
Författare
Helldén Johan
Utgivare
Statens naturvårdsverk (SNV), Statens råd för byggnadsforskning (BFR), Svenska Renhållningsverks-Föreningen (RVF)
Utgivningsår
1993-09
Rapporten presenterar de viktigaste metoderna för efterbehandling av förorende markområden som förekommer internationellt. Varje metod ges en teknisk beskrivning samt uppgifter om hur den kan tillämpas. Ett antal branschanknytna föroreningssituationer med hänvisning till lämpliga metoder finns. Dessutom innehåller den en genomgång av arbete med efterbehandling i andra länder. Ur innehållet; Karaktäristik av förorenad mark vid; träimpregneringsplatser garverier bensinstationer och bilvårdsanläggningar oljeraffinaderier och oljedepåer färgindustrier kloralkaliindustri järn, stål och manufakturindustri metallverk ytbehandlingsindustri Efterbehandlingsmetoder; in situ, on site eller off site val av metod koncentrationsmetoder - vakuumextraktion, tvättmetod, jordtvättning, lösningsmedelsextraktion, in situ soil flushing, termisk avdrivning, elektrokinetik, filterteknik. destruktionsmetoder - förbränning, biologisk nedbrytning, in situ-behandling, kompostering, dehalogenering, kemisk oxidation. immobiliseringsmetoder - in situ vitrifiering, stabilisering/solidifiering, inneslutning.