Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Skyddsrumsunderhåll
Författare
Carlsson Björn, Ekengren Björn
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1996
Skyddsrum har under lång tid byggts i Sverige för att ge befolkningen skydd mot vapenverkan. Produktionen har skett i den takt hus ändå byggts och skyddsrummet har placerats på de platser och i de byggnader som bedömts viktigast vid produktionstillfället. Skyddsrummet är en funktion i den byggnad det är beläget. Under fredstid utnyttjas inte denna funktion, varför heller ingen kontroll finns att allt fungerar som det skall. Av denna anledning är kravet på myndighetskontroll mycket starkt i lagstiftningen. Det krävs att fastighetsägaren underhåller skyddsrummet, oavsett om det ligger inom område där det för tillfället skall byggas skyddsrum eller ej. Konsekvenserna av om de tekniska bestämmelserna för skyddsrum ej följts visar sig först vid vapenverkan. Det kan då komma fram felaktigheter som inte observerats under byggtiden eller vid senare kontroller. Ett felaktigt utförande kan medföra att skyddsrummet får ett bestående nedsatt skyddsvärde.