Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Släckförsök -80 med metanol - bensin
Författare
Lennmalm Birger, Holmstedt Göran, Carlsson Björn, Ryderman Anders
Utgivare
Statens provningsanstalt (SP)
Utgivningsår
1981
Rapporten redovisar ett forskningsprojekt avseende de släckningsproblem som kan uppstå vid hantering av motorbränslen bestående av ren metanol eller bensin blandad med metanol och andra polära lösningsmedel. I försöken provades släckning med olika skumvätskor: AFFF, alkoholresistent fluorproteinvätska och vanligt detergentskum på poolbränder med: bensin, M15 (83% bensin, 15% metanol och 2% ISO butanol), metanol, ISO propanol, aceton och metyl-etylketon som bränsle. Poolernas ytor var på vardera 50, 11, 4, 0.6 och 0.25 m2. Det visade sig vara möjligt att släcka en M15-brand med ett vanligt detergentskum men med ett alkoholbeständigt skum erhåller man ett mycket bättre och snabbare resultat. Det samma gällde bränder i polära vätskor; metanol, aceton, ISO propanol etc, där släckning med AFFF gav det effektivaste resultatet. Försöken med alkoholresistent fluorproteinvätska gav inte lika bra resultat, beroende på dess känslighet vid påföringen. Alkoholresistent fluorproteinvätska kräver mycket mjuk påföring för att inte effekten ska utebli.