Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Att söka byggnadsdata
Författare
Wilhelmsen Anne Marie
Utgivare
Statens råd för byggnadsforskning (BFR)
Utgivningsår
1978
Denna rapport är den första i ett projekt som syftar till att utveckla metoder att ur olika synpunkter kartlägga bebyggelsen. Arbetet har inriktats på fångstmetoder för byggnadsdata. Kommande delprojekt skall behandla kvalitetskontroll av byggnadsdata i folk- och bostadsräkning och fastighetstaxeringsregister samt fjärranalys för bebyggelsestudier.