Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
ISO ignitability test : Round robin test results
Författare
Sundström B
Utgivare
Statens provningsanstalt (SP)
Utgivningsår
1981
Rapporten redovisar en testmetod för att prova antändligheten hos åtta material; gips, trä (spånskiva och board), PVC, expanderad polystyren, nylon, glasfiber (PVC) och glas (med polyesterbas). Testmetoden kan användas för att visa hur en yta reagerar när den utsätts för strålningsvärme, med avseende på produktionen av brännbara gaser. Metoden kan inte visa huruvida en yta står emot antändning då den utsätts för en direkt låga. Försöksproceduren och utrustningen som användes visade sig fungera bra. Problem uppstod vid försök med polystyren. Provkroppen smälte innan antändning och man mätte antändligheten hos vätskan istället för hos det fasta materialet.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie SP Rapport
Fler titlar av Sundström B