Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandkontroll och personskydd i vårdbostäder
Författare
Hallberg Gun
Utgivare
Kungl tekniska högskolan (KTH)
Utgivningsår
1993-05
För äldre och handikappade är möjligheten att få hjälp i nödsituationer särskilt betydelsefull för känslan av trygghet och trivsel. En viktig del av tryggheten, när man inte är säker på att klara sig själv, är att veta att säkerhetsnivån är tillfredsställande där man bor. Vi har länge trott att våra jämförelsevis stränga säkerhetsbestämmelser ger oss den tryggheten. Men i själva verket har det inte varit så. Det beror bl a på att nya boende-former uppstått till vilka reglerna inte anpassats. Genom en ny kategorisering av boendeformer, som är kombinerade med vård av något slag, förbättras nu förutsättningarna för en större trygghet i olika typer av vad vi kan kalla vårdbostäder. I Boverkets byggregler -94 betecknas sådana boendeformer "alternativt boende". Den här rapporten redogör för en enkätundersökning som belyser riskfaktorerna: rörlighet, förflyttningshastighet, väckningssvårigheter, risk för motstånd och orienteringssvårigheter.