Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
ISO spread of flame test Round robin test results
Författare
Kaiser Inger, Holmstedt Göran
Utgivare
Statens provningsanstalt (SP)
Utgivningsår
1981
Rapporten redovisar resultatet av en undersökning om flamspridning på olika ytskikt. Testerna ingick i en serie tester av byggnadsmaterial, ISO/TC 92. Genom att antända ytskikten med hjälp av en liten antändningskälla, mätte man flamspridningen horisontellt på en vertikal yta. Ytskikten bestod av: gips (med och utan målarfärg), trä (spånskiva och board), PVC-plast, glasfiber (PVC), nylon, expanderad polystyren och polyesterglas. Resultaten redovisas i tabellform och med hjälp av fotografier.