Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Provningsmetodik för fasta brandsläckningssystem i fritidsbåtar och mindre fartyg
Författare
Ryderman Anders, Johansson Jan
Utgivare
Statens provningsanstalt (SP)
Utgivningsår
1984
Rapporten redovisar förslag till till krav och bakgrund till provningsmetoder för fasta släcksystem i små fartyg och fritidsbåtar. Ett förslag till provningsmetod ges i appendix. Följande krav bör ställas på släcksystemet: Tillräcklig effekt för att släcka en utvecklad brand. Beständighet mot vibrationer och korrosion. Vara utfört av sådana komponenter, att säker funktion kan förväntas under lång tid. Utlösningsanordningen skall sitta nära förarplatsen och vara lätt att hantera. Anordningen skall ha manuell, mekanisk utlösning. Mindre yrkesfartyg skall förses med larmindikator för brand vid förarplatsen. Kontroll av systemets fyllnadsgrad och trycksättning skall kunna ske genom en enkel visuell indikering. För äldre båtar utan brandavskiljning mellan motor och tankutrymme skall systemet dimensioneras så att ett säkert brandskydd uppnås i båda utrymmena. Om ett system med två separata behållare väljs, kan den behållare som skyddar tank-utrymmet utföras med automatisk utlösning (sprinklerhuvud med glasampull). För större fartyg måste systemet dimensioneras i förhållande till motor- och tankutymmets storlek. I kombination med manuell, mekanisk utlösning får släcksystemet ha en automatisk utlösningsanordning.