Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Behovsanalys : Provningsmetoder, släckande brandförsvar
Författare
Ryderman A
Utgivare
Statens provningsanstalt (SP)
Utgivningsår
1984
Nordtest projekt 274-81. Rapporten redovisar en behovsanalys för provningsmetoder inom brandsläckningstekniken. Följande förslag till projekt har tagits fram: - Provningsmetoder/metodik för: * sprinklermunstycken * vattenstrålrör * brandskyddssystem i entreprenadmaskiner * portabla rökfläktar * pulver * skum * skum avsett för begränsning av gasspridning vid kemikaliespill * flamdämpare och flamspärrar * skumdoseringsutrustningar * skumrör och skumkanoner - Utveckling av provningsmetoder för pulverappliceringssystem - Utarbeta principer för effektvärderingsmetoden för släckmedel mot rumsbränder - Effektvärdering av botteninföringssystem vid släckning av tankbränder (cistern) - Metod för att bestämma brandrisker och släckmetoder för brännbara vätskor under tryck.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie SP Rapport
Fler titlar av Ryderman A