Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
The SP Industry Calorimeter : For rate of heat release measurements up to 10 MW.
Författare
Dahlberg Martin
Utgivare
Statens provningsanstalt (SP)
Utgivningsår
1992
Rapporten ger en beskrivning av SP:s metod att undersöka större bränders utsläpp av olika förbränningsgaser och värmestrålning med hjälp av en kalorimeter som kan belastas med 10 MW. Kalorimetern utgörs av en stor huv som samlar upp brandgaser från provbålet nedanför och leder dem vidare in i ett rör, där man läser av: brandgasernas hastighet, temperatur, rökens densitet och kemiska sammansättning (syreinnehåll, koldioxid- och kolmonoxidhalt). Med hjälp av dessa värden beräknas massflödet och effekten från branden.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie SP Rapport
Fler titlar av Dahlberg Martin