Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Test method for fire extinguishing powder : Nordtest project 675-87
Författare
Persson H
Utgivare
Statens provningsanstalt (SP)
Utgivningsår
1989
Rapporten presenterar ett förslag till provmetod för pulverformiga släckmedel. Testmetoden heter ISO 7202. Man refererar till ett REMP-värde (Required Extinguishing Media Portion) för att visa effekten hos olika pulversorter vid släckning av en propanflamma. REMP-värdet anger förhållandet mellan vikten hos det pulver som behövs för att släcka flamman och vikten av propanet som gått åt. Detta ger att ju lägre REMP-värde man får, desto effektivare är pulvret.