Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Förpackningsteknologi
Författare
Torstensson H
Utgivare
Statens provningsanstalt (SP)
Utgivningsår
1990-02
Rapporten handlar om förpackningsteknologi. Några av rapportens kapitel är transportkänningar, dynamik, klimatologiska och biologiska påkänningar, skadetyper och förpackningsdesign. I det sista kapitlet redovisas hur de har utvärderat transportförpackningarna, vilka metoder de använde. Vidare tas även åtgärder mot stötskador, vibrationspåkänningar, statiska påkänningar och klimatpåverkan upp i det sista kapitlet. Längst bak i rapporten finns flera beräkningsexempel.