Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Naturresurser och landskapsomvandling
Författare
Andersson Å E, Carlberg E, Ebbersten S, Emmelin L, Eriksson O, Fleischer S, Hägerstrand T, Svedin U
Utgivare
Bostadsdepartementet
Utgivningsår
1988-01
I rapporten återges ett antal föredrag rörande naturresurser och lanskapsomvandling. I rapporten ges exempel på hur förändringar inom skilda samhällssektorer påverkar landskapet samt möjligheter att styra utvecklingen i önskad riktning. Tre områden är särskilt betydelsefulla för det framtida landskapets gestaltning -infrastruktur, areella näringar och energi.