Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Dimensioneringsstudien : Rapport från förstudie, del 1
Författare
Österdahl L
Utgivare
Civilförsvarsstyrelsen (Cfs)
Utgivningsår
1984-04-02
Tidigare dimensioneringsstudier genomfördes inom ramen för 1953 års civilförsvarsutredning. Vissa studier av civilförsvarsorganisationen bedrevs 1972/73. De var främst inriktade på att klarlägga kraven på uthållighet i organisation 80 (Org 80). Försvarsbeslutet 1972 betonade det konventionella krigets krav och ur Org 60 uppstod först Org 70 och sedan Org 80. Båda måste i huvudsak ses som skrivbordsprodukter. Under flera år aviserade civilförsvarsstyrelsen bl a i programplanerna, att dimensioneringsstudier skulle uppstartas. Dimenisioneringsstudien påbörjades den 16 oktober 1981. I programplan 1982/87 beskrivs de kommande studierna sålunda: Studierna avseende krigsorganisationens storlek, utformning och lokalisering (s k dimensioneringsstudier). Den framtvingade minskningen av krigsorganisationens storlek i förening med föreslagna förändringar i ledningsstrukturen nödvändiggör en genomgripande översyn av krigsorganisationens framtida utformning och fördelning. Förutom till ekonomi och ändrade ledningsprinciper måste hänsyn tas till förändringar i hotbilden, bl a avseende risken för överraskande angrepp samt verkningarna av AC-stridsmedel. Studierna skall ge underlag för åtgärder på både kort och lång sikt".